Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Exploiting Contextual Information Acquired From Smartphones and Web Services for Higher-level Data Analysis

Michał Cegielski

Abstract

The purpose of this thesis was to search for the relation between context information collected by smartphones’ sensors and that, which is available via web services. To fulfill this objective, availability of sensors and web services has been analyzed. An application for the Android operating system, that collects those kinds of information, has been created. Two web services were analized: news and weather. Users were aware of their privacy and did not share needed context information. Therefore, the relation between news and smartphones’ context was not found. Nevertheless, some methods and possible improvements were proposed. The second kind of data gathered from web services - weather information was combined with various context information. Based on them, a decision tree has been created and used to check, if the amount of calls depends on other types of context information. It has turned out that calls’ frequency for participating devices was related to other context information. The relation to weather conditions was discovered, however, the model created using weather information gave similar error rate as the one that did not use those data.
Record ID
WUT1ded891ca2294ef1be5289e31ed224e8
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Cegielski (FEIT/ICS) Michał Cegielski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wykorzystywanie informacji kontekstowych uzyskanych ze smartphone’ów i usług internetowych do wysokopoziomowej analizy
Supervisor
Michał Nowacki (FEIT/ICS) Michał Nowacki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001673
Keywords in Polish
informacje kontekstowe, usługi internetowe, smartphonc
Keywords in English
context, web services, smartphone
Abstract in Polish
Celem tej pracy było wyszukanie relacji między informacjami kontekstowymi zebranymi z sensorów smartphone’ów a udostępnianymi przez usługi internetowe. Żeby wypełnić te wymagania dostępność sensorów i usług internetowych została przeanalizowana. Powstała również aplikacja dla systemu operacyjnego Android, która zbierała informacje kontekstowe. Zostały wykorzystane dwa typy usług internetowych: wiadomości i pogoda. Użytkownicy aplikacji cenili swoją prywatność i nic zdecydowali się na udostępnianie potrzebnych informacji. Z uwagi na to, powiiţzanie, między wiadomościami a informacjami pozyskanymi ze smartphone’ów, nie zostało znalezione. Niemniej jednak, metody pracy i ewentualne usprawnienia zostały omówione. Drugi typ danych uzyskany z usług internetowych został połączony z innymi informacjami kontekstowymi. Uzyskane dane posłużyły do utworzenia drzewa decyzyjnego, którego zadaniem było ustalenie czy ilość nawia7ywanych połączeń zależy od innych informacji kontekstowych. Okazało się, że częstotliwość połączeń telefonicznych zależała od innych typów informacji. Zależność między warunkami pogodowymi również została znaleziona, jednak model, który korzystał z tego typu informacji cechował się podobną stopą błędów jak ten, który je pomijał.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1ded891ca2294ef1be5289e31ed224e8/
URN
urn:pw-repo:WUT1ded891ca2294ef1be5289e31ed224e8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page