SCENEDESMUS OBLIQUUS MICROALGAE CELL CULTURES IN PHOTOBIOREACTOR

Dominik Bąk

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Dominik Bąk
Dominik Bąk,,
-
Title in PolishHODOWLA MIKROALG SCENEDESMUS OBLIQUUS W FOTOBIOREAKTORZE
Supervisor Waldemar Wiechecki WIChiP
Waldemar Wiechecki,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Study subject / specializationBiotechnologia Przemysłowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date15-01-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishMikroalgi, organizmy tworzące biomasę w procesie fotosyntezy, stały się obecnie jednym z najbardziej obiecujących źródeł odnawialnej energii. Algi są dogodnym źródłem biomasy ze względu na szybkie tempo wzrostu oraz stosunkowo dużą zdolność do wiązania dwutlenku węgla. Ich hodowlę można prowadzić w bioreaktorach lub stawach, gdzie utrzymuje się odpowiednie dla ich wzrostu warunki. Pozyskana w ten sposób biomasa może zostać wykorzystana do produkcji biopaliw płynnych, takich jak biodiesel i bioetanol. W pracy przedstawiono przegląd układów fotobioreaktorowych używanych do hodowli alg, wraz z opisem wad i zalet poszczególnych konstrukcji. Praca zawiera także opis metodyki pozyskiwania biopaliw z biomasy, oraz omówienie modeli matematycznych stosowanych do opisu wzrostu biomasy mikroalg w zależności od docierającego do układu hodowlanego natężenia promieniowania słonecznego. W części doświadczalnej pracy przeprowadzono hodowle okresowe komórek mikroalg gatunku Scenedesmus obliquus w warunkach nasłonecznienia panujących w środkowej Polsce w miesiącach od lipca do października oraz w zmiennych warunkach sztucznego oświetlenia. Hodowle prowadzono w zbudowanym z pleksiglasu fotobioreaktorze typu air-lift driven o objętości roboczej 5,6 litra. Wyniki i dyskusja Podczas prowadzenia hodowli dokonano ilościowego porównania wzrostu komórek mikroalg w dwóch metodach hodowlanych ze światłem sztucznym pochodzącym od paneli emitujących promieniowanie, podobne do słonecznego. Jedną z metod była hodowla poddana ciągłemu naświetlaniu przez 24 godziny na dobę. W kolejnej metodzie hodowla była oświetlana okresowo przez 6 godzin, natomiast przez kolejne 18 godzin izolowano ją całkowicie od światła, w cyklu dobowym. Różnice ilościowe występujące pomiędzy metodami: czas naświetlania tnaśw (75%), właściwa szybkość wzrostu μ komórek S. obliquus (89%) oraz przyrost biomasy ΔCx (87%), dowodzą że światło jest kluczowym parametrem w hodowli glonów. Wnioski Uzyskano korelację umożliwiającą modelowanie hodowli alg w Polsce i za granicą w zależności od położenia geograficznego i warunków klimatycznych, w oparciu o ilość dostępnego światła słonecznego. Literatura 1.W. Kozieł, T. Włodarczyk, Glony – produkcja biomasy, Acta Agrophysica 2011, 17(1), 105-116 2.de Morais M. G., Vieira Costa J. A., Biofixation of carbon dioxide by Spirulina sp. and Scenedesmus obliquus cultivated in three-stage serial tubular photobioreactor. Journal of Biotechnology, 129 (2007), 439-445 3.Molina Grima E., Fernandez J., Acien Fernandez F.G., Chisti Y., Tubular photobioreactor design for algal cultures, J. Biotechnol., 2001, 92, 113-131. 4.B. Igliński, R. Buczkowski, G. Piechota, Algae. A source of energy and chemicals, Przemysł Chemiczny 90/6(2011)
File
Dominik Bąk Dyplom całość.docx 4.51 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back