Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Porównanie klasyfikacji zdjęć satelitarnych metodą kontekstualną 'high-low'z metodą pikselową jako narzędzia do tworzenia map pokrycia terenu na potrzeby planowania przestrzennego

Paulina Kośnik

Abstract

xxx
Record ID
WUT1d252dfc3edd41d298a442522f948dc6
Diploma type
Master of Science
Author
Paulina Kośnik (FGC) Paulina Kośnik,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-01-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Paulina Kośnik.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1d252dfc3edd41d298a442522f948dc6/
URN
urn:pw-repo:WUT1d252dfc3edd41d298a442522f948dc6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page