The use of liposomes for the preparation of lipids membranes

Aneta Kalbarczyk

Abstract

Synthetic membranes used in penetration studies provides a preliminary assesment of the ability of penetration of the compound and its bioavailability. Lipid membranes made from mixtures of ceramides and free fatty acids are commonly used for this studies. Research conducted during the preparation of this thesis aimed to provide a model lipid membranes with ordered structure. To produce these membranes lipid vesicles from phosphatidylcholine extracted from the egg yolk were applied. The key point of the study was to determine the effect of surface modification on the membrane lipid bilayer formation and the rate of dye penetration in the Flynn diffusion cell. This was achieved by measuring the kinetics of the adsorption of lipid vesicles on hydrophilic and hydrophobic surfaces using a quartz crystal microbalance. Experiments have shown that only on hydrophilic substrate, regardless of the concentration of used liposomes, lipid bilayer is formed while on the hydrophobic surfaces monolayer is formed. The penetration study of the selected compound (2 - (4-amino-2-nitroanilino)-ethanol) by the lipid membrane was conducted using Flynn diffusion cell. It has been demonstated that the lipid membranes on a hydrophilic surface have better barrier properties compared to membranes made on a hydrophobic surface.
Diploma typeMaster of Science
Author Aneta Kalbarczyk
Aneta Kalbarczyk,,
-
Title in PolishWykorzystanie liposomów do otrzymywania membranach lipidowych
Supervisor Joanna Główczyk-Zubek ZTiBSL
Joanna Główczyk-Zubek,,
- Department Of Drug Technology And Biotechnology
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment Of Drug Technology And Biotechnology (DDTB)
Study subject / specializationTechnologia Chemiczna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date07-10-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishMembrany syntetyczne stosowane w badaniach przenikania umożliwiają wstępną ocenę zdolności penetracyjnych danego związku oraz jego biodostępności. Najczęściej stosowane są membrany lipidowe zbudowane z gotowych mieszanin ceramidów i wolnych kwasów tłuszczowych. Badania prowadzone podczas przygotowywania pracy magisterskiej miały na celu stworzenie modelowych membran lipidowych o uporządkowanej strukturze. Do wytworzenia membran użyto pęcherzyków lipidowych z fosfatydylocholiny wydzielonej z żółtka jaja kurzego. Kluczowym punktem badań było określenie wpływu modyfikacji podłoża membran na tworzenie dwuwarstwy lipidowej oraz na szybkość przenikania barwnika w komorach Flynna. Zrealizowano to poprzez pomiary kinetyki adsorpcji pęcherzyków lipidowych na podłożach hydrofilowych i hydrofobowych za pomocą mikrowagi kwarcowej. Eksperymenty wykazały, iż tylko na podłożu hydrofilowym, niezależnie od użytego stężenia liposomów, tworzy się dwuwarstwa lipidowa. Na podłożach o właściwościach hydrofobowych powstaje natomiast monowarstwa. Za pomocą komór Flynna przeprowadzono badania przenikania wybranego związku (2-(4-amino-2-nitroanilino)etanolu) przez otrzymane membrany lipidowe. Stwierdzono, iż membrany lipidowe wykonane na podłożu hydrofilowym posiadają lepsze właściwości barierowe w porównaniu do membran wykonanych na podłożu hydrofobowym.
File
Aneta Kalbarczyk praca magisterska.pdf 1.65 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back