Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Giełda energii

Marek Rokita

Abstract

xxx
Record ID
WUT1bfa23238cbb407daad6088af6c32683
Diploma type
Master of Science
Author
Marek Rokita (FPAE) Marek Rokita,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
77
Internal identifier
MEL; PD-1684
Reviewers
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
giełda energii, analiza techniczna
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Utworzonym z inicjatywy Ministra Skarbu w 1999 roku miejscem mającym wspierać prawidłowy rozwój sektora energetycznego jest Towarowa Giełda Energii. Umożliwia ona wszystkim podmiotom zainteresowanym handlem hurtowymi ilościami energii równy dostęp do rynku, kształtując ceny w oparciu o prawo popytu i podaży. Rozdział pierwszy został poświęcony podstawowym mechanizmom jej funkcjonowania. 6 Predykcję przyszłego ruchu cen na towarowych giełdach można przeprowadzać podobnie jak w przypadku giełd kapitałowych w oparciu o zastosowanie analizy technicznej, której teoria została zaprezentowana w rozdziale drugim. Rozdział trzeci stanowi symulację zastosowania narzędzi pomocnych przy opracowaniu strategii inwestycyjnych w odniesieniu do handlu energią elektryczną na giełdzie energii na przykładzie danych giełdowych z lat 2008 – 2011.
File
  • File: 1
    RokitaMarekCD2.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1bfa23238cbb407daad6088af6c32683/
URN
urn:pw-repo:WUT1bfa23238cbb407daad6088af6c32683

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page