Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Rozbudowa silnika graficznego

Maciej Gierszewski

Abstract

This thesis continues effort made during engineering work of creating a graphics engine for a 3D computer game. The paper is divided into three main parts. The first one describes the architecture of the project and elements which need to he improved. The second part focuses on the modifications which were made and performance that was brought. The third part concerns a module supporting bone hierarchy-based animation.
Identyfikator pozycji
WUT1b5828a8f85d4c5da056f48f15dd51e1
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Maciej Gierszewski (WEiTI/II) Maciej Gierszewski Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Rozbudowa silnika graficznego
Promotor
Tomasz Martyn (WEiTI/II) Tomasz Martyn Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data (rok) wydania
2012
Identyfikator wewnętrzny
ENII-PM.001558
Słowa kluczowe w języku polskim
silnik graficzny, DirectX, renderowanie, grafika komputerowa, hierarchia kości, animacja szkieletowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
graphics engine, DirectX, rendering, computer graphics, bone hierarchy, skeletal animation
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca kontynuuje podjęte podczas pracowni inżynierskiej zadanie stworzenia silnika graficz— nego do trójwymiarowej gry komputerowej. Praca jest podzielona na trzy główne części. Pierwsza z nich opisuje architekturę projektu oraz elementy, które wymagają poprawy. Częsć druga traktuje O wprowadzonych modyfikacjach i zysku w wydajności, które przyniosły. Trzecia część opisuje modul wspierający animację opartą o hierarchię kości.

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1b5828a8f85d4c5da056f48f15dd51e1/
URN
urn:pw-repo:WUT1b5828a8f85d4c5da056f48f15dd51e1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony