Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Expansion of the Graphics Engine

Maciej Gierszewski

Abstract

This thesis continues effort made during engineering work of creating a graphics engine for a 3D computer game. The paper is divided into three main parts. The first one describes the architecture of the project and elements which need to he improved. The second part focuses on the modifications which were made and performance that was brought. The third part concerns a module supporting bone hierarchy-based animation.
Record ID
WUT1b5828a8f85d4c5da056f48f15dd51e1
Diploma type
Master of Science
Author
Maciej Gierszewski (FEIT/ICS) Maciej Gierszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozbudowa silnika graficznego
Supervisor
Tomasz Martyn (FEIT/ICS) Tomasz Martyn,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001558
Keywords in Polish
silnik graficzny, DirectX, renderowanie, grafika komputerowa, hierarchia kości, animacja szkieletowa
Keywords in English
graphics engine, DirectX, rendering, computer graphics, bone hierarchy, skeletal animation
Abstract in Polish
Niniejsza praca kontynuuje podjęte podczas pracowni inżynierskiej zadanie stworzenia silnika graficz— nego do trójwymiarowej gry komputerowej. Praca jest podzielona na trzy główne części. Pierwsza z nich opisuje architekturę projektu oraz elementy, które wymagają poprawy. Częsć druga traktuje O wprowadzonych modyfikacjach i zysku w wydajności, które przyniosły. Trzecia część opisuje modul wspierający animację opartą o hierarchię kości.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1b5828a8f85d4c5da056f48f15dd51e1/
URN
urn:pw-repo:WUT1b5828a8f85d4c5da056f48f15dd51e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page