Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wizualizacja w przestrzeni 3D podzespołów alternatora samochodowego z wykorzystaniem programu Inventor.

Marek Olszaniecki

Abstract

Record ID
WUT1ac54ba14d13498e906aba1a749a4909
Diploma type
Master of Science
Author
Marek Olszaniecki (FoEE) Marek Olszaniecki,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Krzysztof Polakowski (FoEE) Krzysztof Polakowski,, Instytut Maszyn Elektrycznych (FoEE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Machines (FoEE/IEM)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1ac54ba14d13498e906aba1a749a4909/
URN
urn:pw-repo:WUT1ac54ba14d13498e906aba1a749a4909

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page