Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Miejskie sieci rozdzielcze średnich napięć w Polsce oraz w krajach europejskich

Rafał Błazucki

Abstract

Record ID
WUT1a9792dcd5de4b6bb58732ce4ac75920
Diploma type
Master of Science
Author
Rafał Błazucki (FoEE) Rafał Błazucki,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Mirosław Parol (FoEE/IEPE) Mirosław Parol,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT1a9792dcd5de4b6bb58732ce4ac75920/
URN
urn:pw-repo:WUT1a9792dcd5de4b6bb58732ce4ac75920

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page