Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The relationship between secretory transport and translation: the mechanism of suppression of transport mutants’ phenotypes by overexpression of genes encoding proteins that regulate translation in Saccharomyces cerevisiae

Paulina Sandra Mrozowska

Abstract

Efficient intracellular transport is essential for every cell’s viability and is important for maintaining correct cellular organization. All its defects cause the accumulation of misfolded proteins in the cell and their aggregation. These effects occur in many serious neurodegenerative diseases. Improved efficiency of protein transport restores the wellness of the damaged cells and can be obtained by enhancing production of vesicle components. Unfortunately little is known about the mechanism which governs this production. My research has shown that overexpression of SBP1, a gene encoding RGG-box containing inhibitors of translation, restores the viability of emp24Δ glo3Δ, a mutant with defective Golgi to-ER retrograde transport. SBP1 gene also turned out to be a multicopy suppressor of phenotypes of other mutants with defects in COPI dependent transport. Also the addition to the medium of the compounds that stop translation (cycloheximide, 3 aminotriazol) improved the growth of studied mutants. The work indicates that overexpression of SBP1 does not cause the significant inhibition of translation in ret1-1 mutant. Overexpression of SBP1 increases the level of α COPI subunit, without influencing its stability. These facts suggest that Sbp1 is not only a nonspecific translational inhibitor and may play another role in the cell than merely inhibiting production of proteins.
Record ID
WUT19dbf77f9b31456494e47a0e4a1b8166
Diploma type
Master of Science
Author
Paulina Sandra Mrozowska Paulina Sandra Mrozowska,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Zależność między transportem sekrecyjnym, a translacją: mechanizm supresji fenotypów mutantów z zaburzonym transportem przez nadekspresję genów białek regulujących inicjację translacji u drożdży Saccharomyces cerevisiae
Supervisor
Jolanta Mierzejewska (FC/CDSB) Jolanta Mierzejewska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-10-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
transport sekrecyjny, Sbp1, Scd6, inhibicja translacji, mRNA, klatryna, płaszcz COPI, drożdże
Keywords in English
secretory transport, Sbp1, Scd6, translational inhibition, mRNA, clathrin, COPI coat, yeasts
Abstract in Polish
Wydajny transport wewnątrzkomórkowy jest niezbędny do utrzymania prawidłowej organizacji komórki i jej sprawnego funkcjonowania. Nieprawidłowości tego transportu skutkują nagromadzeniem się białek i ich agregacją. Zjawiska te towarzyszą wielu chorobom neurodegeneracyjnym. Zwiększenie wydajności transportu w znacznym stopniu poprawia kondycję uszkodzonych komórek i może być osiągnięte przez modulację produkcji komponentów szlaku transportu. Niestety jak do tej pory niewiele wiadomo na temat mechanizmu, który odpowiada za tę modulację. Dotychczasowe badania pokazały, że nadekspresja genu SBP1, kodującego inhibitor translacji z domeną RGG, podtrzymuje mutanta emp24Δ glo3Δ, posiadającego defekt transportu z aparatu Golgiego do ER, przy życiu. Gen SBP1 okazał się też wielokopijnym supresorem fenotypu wrażliwości na podwyższoną temperaturę innych mutantów z zaburzonym transportem zależnym od COPI. Również dodanie do podłoża związków opisanych jako zatrzymujące translację (cykloheksymid, 3-aminotriazol), poprawiło wzrost badanych mutantów w niesprzyjających warunkach. Praca pokazuje, że nadekspresja SBP1 nie powoduje widocznego zahamowania translacji u mutanta ret1 1 oraz zwiększa poziom podjednostki α-COPI, nie wpływając na jej stabilność. Fakty te sugerują, że Sbp1 nie jest jedynie niespecyficznym inhibitorem translacji i może pełnić w komórce inną rolę niż hamowanie produkcji białek.
File
  • File: 1
    PRACA MAGISTERSKA.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT19dbf77f9b31456494e47a0e4a1b8166/
URN
urn:pw-repo:WUT19dbf77f9b31456494e47a0e4a1b8166

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page