Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristics of liposomal inhalation drug carriers

Katarzyna Jabłczyńska

Abstract

Liposomes are vesicles made of phospholipids. Their structure makes them suitable carriers for active substances delivered by inhalation into the human body in therapy of respiratory diseases. Properties and the stability of these structures during atomization are major problems affecting the rate of drug release, and thus the effectiveness of the treatment. The theoretical part of the thesis presents basic information about the structure and properties of liposomes, methods of their preparation and characterization. It also discusses the major issues concerning aerosol therapy and production of aerosol for inhalation, and the advantages of usage of liposomes as drug carriers. The further section reports a series of experiments performed involving the manufacturing, destabilization, concentration and nebulization of liposomal aerosol. There are also presented the results of the tests to determine the stability of liposomes during atomization, in particular the results of measurements of the size distribution of liposomes before and after nebulization. The aerosols produced by various inhalation devices were characterized as well. The evaluation of the tested devices based on the results has been done. Size of the aerosol droplets and stability of liposomes during nebulisation has been considered.
Record ID
WUT197dc064d3004feb922e12fe086f701e
Diploma type
Master of Science
Author
Katarzyna Jabłczyńska (FCPE) Katarzyna Jabłczyńska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Charakterystyka liposomowych nośników inhalacyjnych
Supervisor
Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
105
Internal identifier
DICHP-2127
Reviewers
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Liposomy są to pęcherzykowate struktury zbudowane fosfolipidów. Ich budowa czyni je odpowiednimi nośnikami dla substancji aktywnych wprowadzanych do organizmu na drodze inhalacji w terapiach chorób układu oddechowego. Właściwości oraz stabilność tych struktur podczas rozpylania stanowią ważny problem wpływający na szybkość uwalniania leku, a tym samym na skuteczność leczenia. W części teoretycznej pracy przedstawiono podstawowe informacje o budowie i właściwościach liposomów, opisano metody ich otrzymywania oraz charakteryzowania. Omówiono również podstawowe zagadnienia dotyczące aerozoloterapii i wytwarzania aerozoli wziewnych oraz zalety, jakie wynikają z wykorzystania liposomów jako nośników leków. W dalszej części opisano wykonane prace doświadczalne obejmujące proces wytworzenia, destabilizacji, zatężenia/separacji oraz rozpylania koloidu liposomowego. Przedstawiono też wyniki wstepnych prób określenia stabilności liposomów podczas rozpylenia, w szczególności wyniki pomiarów zmian rozkładów wielkości liposomów na skutek ich nebulizacji. Scharakteryzowano także aerozole wytwarzane przez różne urządzenia atomizacyjne stosowane w inhalacjach. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano oceny przydatności poszczególnych urządzeń do rozpylania zawiesin liposomów, ze względu na wielkość generowanych kropel aerozolu oraz stabilność pęcherzyków podczas atomizacji
File
  • File: 1
    Praca magisterska KJ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 6717

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT197dc064d3004feb922e12fe086f701e/
URN
urn:pw-repo:WUT197dc064d3004feb922e12fe086f701e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page