Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wpływ charakterystyki aerozolu na sprawność odpylania gazu w środowisku zderzających się strumieni cieczy

Katarzyna Szpejcher

Abstract

-
Record ID
WUT18feb55846c44403aa2854384305184b
Diploma type
Master of Science
Author
Katarzyna Szpejcher (FCPE) Katarzyna Szpejcher,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Supervisor
Jerzy Warych (FCPE) Jerzy Warych,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2002
Pages
49
Internal identifier
DICHP-1501
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT18feb55846c44403aa2854384305184b/
URN
urn:pw-repo:WUT18feb55846c44403aa2854384305184b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page