Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Metodyka sporządzania map średnich cen transakcyjnych gruntów na przykładzie gmin podwarszawskich

Grzegorz Zduńczyk

Abstract

xxx
Record ID
WUT17f4643aae94411ebeeb965b77c76617
Diploma type
Master of Science
Author
Grzegorz Zduńczyk (FGC) Grzegorz Zduńczyk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-11-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Wojciech Wilkowski (FGC/DCLM) Wojciech Wilkowski,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  ZAŁACZNIK nr 1 (Zdancewicz).pdf
 • File: 2
  ZAŁACZNIK nr 2 (Zdancewicz).pdf
 • File: 3
  ZAŁACZNIK nr 4 (Zduńczyk).pdf
 • File: 4
  ZAŁĄCZNIK nr 3 (Zduńczyk).pdf
 • File: 5
  Praca Magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT17f4643aae94411ebeeb965b77c76617/
URN
urn:pw-repo:WUT17f4643aae94411ebeeb965b77c76617

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page