Hydrogen production with carbon dioxide sequestration

Przemysław Jacek Lewczyński

Abstract

The main aim of this thesis was to discuss Sorption Enhanced reaction Process(SERP) for hydrogen production and the present simulation result of this process for different conditions. At the beginning different ways of production and storing hydrogen and the characteristics of this energy source was presented. The problem of global warming, and carbon sequestration was agitated as well. methods for carbon sequestration were described especially the advantages and disadvantages of these methods. the general characteristics of the reactive adsorption processes were presented, in particular the SERP process and apparatus used in that process. The mathematical simulation of SERP process for various bed configurations, temperature and the molar ratio of steam to methane in the reactor feed gas stream was presented in the calculation part.
Diploma typeMaster of Science
Author Przemysław Jacek Lewczyński WIChiP
Przemysław Jacek Lewczyński,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishOtrzymywanie wodoru z jednoczesną sekwestracją dwutlenku węgla
Supervisor Eugeniusz Jakub Molga ZKTP
Eugeniusz Jakub Molga,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Process Kinetics and Thermodynamics (DPKT)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date10-09-2013
Issue date (year)2013
Pages93
Internal identifierDICHP-2217
Reviewers Eugeniusz Jakub Molga ZKTP
Eugeniusz Jakub Molga,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Mariusz Zalewski ZPR
Mariusz Zalewski,,
- Department of Separation Processes
Keywords in Polishadsorpcja , adsorpcja reaktywna, dwutlenek węgla, efektcieplarniany, ogniwa wodorowe, sekwestracja, wodór
Keywords in Englishadsorption, reactive adsorption, carbon dioxide, the greenhouseeffect, hydrogen, carbon sequestration, hydrogen
Abstract in PolishGłównym celem pracy było omówienie metody pozyskiwania wodoru SERP (onebed sorption-enhanced reaction proces) oraz matematyczna symulacja tej metody dla odmiennych warunków prowadzenia procesu. Na wstępie przedstawiono różne metody pozyskiwania i magazynowania wodoru oraz charakterystykę tego źródła energii. Poruszono także problem efektu cieplarnianego oraz sekwestracji dwutlenku węgla. Opisano metody magazynowania dwutlenku węgla oraz zwrócono uwagę na wady i zalety tych metod. Zaprezentowano także ogólna charakterystykę procesów adsorpcji reaktywnej, a w szczególności procesu SERP oraz aparatów stosowanych w tym procesie. W części obliczeniowej wykonano symulacje procesu SERP dla różnych konfiguracji złoża, temperatur oraz stosunku molowego pary wodnej do metanu w strumieniu gazu zasilającego reaktor.
File
otrzymywanie wodoru z jednoczesną sekwestracją dwutlenku węgla..pdf 2.55 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2865
Additional fields
OpiekunMichał Lewak

Get link to the record
msginfo.png

Back