Resin esters oligomers and its application in cosmetic products

Paweł Tumiłowicz

Abstract

The Baltic amber – this multi-purpose fossil resin has interested mankind for ages. Nowadays, natural medicine has its renaissance and succinite became a promising material for creating new drugs and cosmetics. Objectives of this study were: literature overview containing biological activity of succinite compounds, its structure and application of resin acids esters in industry, cosmetology and medicine, analysis of previous conclusions, continuation of study about transestrification of succinite with ethanol, propylene glycol, fatty alcohols, preparing cosmetics containing mentioned extracts with resin acid esters and evaluation of their in vivo activity. The laboratory study included extraction of micronized succinite with ethanol (79°C), proplene glycol and fatty alcohols: octyl, lauryl, cetyl and octyldodecanol (80°C). Extractions with and without catalyst (p-toluenesulphonic acid) were compared. Yields of extractions vary between 90 to 100%. Based on spectroscopic and chromatographic analysis, presence of resin acids esters was confirmed. The cosmetic application study included the preparation of four cosmetics containing four succinite extracts: in ethanol, glycol, cetyl acohol and octyldodecanol. Sensory analysis of tested emultion was performed (qualitative and hedonic analysis). All preparations were positively assessed by the volunteers. On the basis of long-term apparatus’ research, it was found that all the four emultions improved skin hydration. Tested preparations did not change significantly transepidermal water loss, quantity of sebum secretion or skin color.
Diploma typeMaster of Science
Author Paweł Tumiłowicz
Paweł Tumiłowicz,,
-
Title in PolishProdukty kosmetyczne zawierające otrzymane z bursztynu bałtyckiego estry oligomerów kwasów żywicznych
Supervisor Ludwik Synoradzki LPT
Ludwik Synoradzki,,
- Laboratory Of Technological Processes
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitLaboratory Of Technological Processes (LTP)
Study subject / specializationBiotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date24-09-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polishbursztyn bałtycki
Keywords in EnglishBaltic amber
Abstract in PolishBursztyn bałtycki – żywica kopalna o wielu zastosowaniach, interesuje ludzi od wieków. W obecnych czasach powrotu do medycyny naturalnej, sukcynit stał się obiecującym surowcem do wyrobu preparatów wpływających pozytywnie na ciało człowieka: leków oraz kosmetyków. Celem niniejszej pracy był przegląd literaturowy, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości biologicznych wszystkich składników występujących w bursztynie, budowy bursztynu, zastosowania estrów kwasów żywicznych w przemyśle, kosmetologii oraz medycynie, analiza wniosków z poprzednich prac, dalsze badanie transestryfikacji bursztynu etanolem, glikolem propylenowym i alkoholami tłuszczowymi, wykonanie serii kosmetyków zawierających otrzymane ekstrakty z estrami kwasów żywicznych oraz zbadanie in vivo ich działania. W ramach badań technologicznych przeprowadzono ekstrakcję zmikronizowanego bursztynu w temperaturze 79°C etanolem, w 80°C glikolem propylenowym oraz alkoholami tłuszczowymi: alkoholem oktylowym, laurylowym, cetylowym oraz oktylododekanowym. Porównano wyniki ekstrakcji/ transestryfikacji w obecności katalizatora (kwasu p-toluenosulfonowego) oraz bez niego. Uzyskane wydajności ekstrakcji zawierają się w przedziale: 90 – 100%. Na podstawie wykonanych analiz potwierdzono obecność estrów kwasów żywicznych w ekstraktach bursztynowych. W ramach badań kosmetycznych wykonano cztery preparaty zawierające ekstrakty: etanolowy, glikolowy, w oktylododekanolu oraz w alkoholu cetylowym. Przeprowadzono analizę sensoryczną badanych emulsji (analiza jakościowa oraz hedonistyczna). Wszystkie preparaty zostały pozytywnie odebrane przez probantów. Na podstawie długoterminowych badań aparaturowych stwierdzono poprawę nawilżenia warstwy rogowej naskórka w przypadku wszystkich czterech emulsji. Stosowane preparaty nie wpłynęły znacząco na zmianę tranepidermalnej utraty wody, natłuszczenia naskórka czy zmiany kolorytu skóry.
File
Paweł Tumiłowicz - Praca magisterska.pdf 2.64 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back