Identyfikacja krajowej sieci gazu zaazotowanego z punktu widzenia potrzeb symulacji statycznej

Piotr Capała , Grzegorz Chudzik

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Piotr Capała (FEE)
Piotr Capała,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
, Grzegorz Chudzik (FEE)
Grzegorz Chudzik,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Supervisor Andrzej J. Osiadacz (FEE / DPEGHS)
Andrzej J. Osiadacz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems

Certifying unitFaculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unitDepartment of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE / DPEGHS)
Study subject / specialization, Inżynieria Środowiska
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)1998
Pages46
Reviewers Andrzej J. Osiadacz (FEE / DPEGHS)
Andrzej J. Osiadacz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Keywords in Polishkrajowa sieć gazu zaazotowanego,rozwój gazownictwa,złoża gazu ziemnego zaazotowanego,magazynowanie,symulacja statyczna
Keywords in Englishnational gas network for nitrogen, gas development, nitrided natural gas deposits, storage, static simulation
Abstract in Polish-

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?