Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Precise optical-electrical synchronization system for accelerators FLASH and XFEL

Ewa Janas

Abstract

Free-Electron Lasers (FELs) are extremely powerful machines for the investigation of the structure of complex molecules and of ultra-fast processes on the atomic scale. To provide a high quality output beam in terms of stability in wavelength, energy, and arrival time, FELs require an accurate synchronization scheme for various devices along the facility. The long- and short-term stability of reference RF signals have to reach the 10 fs level. In order to overcome the limitations of standard coaxial cable based reference distribution systems, an optical scheme is developed at DESY in Hamburg. At the remote locations throughout the accelerator the highly stable optical reference signal bas to be converted into an electrical RF signal without performance degradation in terms of timing jitter. The electrical set up which is necessary for such an opto-electrical conversion module is presented in this thesis.
Record ID
WUT13fe25b565d84aed9589ab817964b919
Diploma type
Master of Science
Author
Ewa Janas (FEIT/PE) Ewa Janas,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Precyzyjny układ synchronizacji optyczno-elektrycznej dla akceleratorów FLASH i XFEL
Supervisor
Krzysztof Marek Czuba (FEIT/PE) Krzysztof Marek Czuba,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENSE-R.002438
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Lasery na swobodnych elektronach (FEL) są niezwykłymi urządzeniami pozwalającymi zajrzeć wgłąb struktury materii i obserwować procesy zachodzące w atomowej skali. Celem zapewnienia wysokiej jakości pracy tych maszyn, potrzebny jest system synchronizacji dla wielu urządzeń rozmieszczonych wzdłuż obiektu. Wymagana krótko- i długoterminowa stabilność dla sygnałów odniesienia osiąga dla niektórych lokalizacji poziom 10 fs. W DESY w Hamburgu został opracowany system optyczny, który pozwala przezwyciężyć ograniczenia występujące w standardowych systemach bazujących na kablach koncentrycznych. Następnie, w różnych punktach wzdłuż akceleratora, wysokostabilny optyczny sygnał referencyjny musi zostać zamieniony na sygnał elektryczny bez utraty jego wyjątkowych właściwości. W niniejszej pracy zaprezentowano urządzenie elektroniczne będące integralną częścią modułu konwersji spełniającego te wymagania.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT13fe25b565d84aed9589ab817964b919/
URN
urn:pw-repo:WUT13fe25b565d84aed9589ab817964b919

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page