Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of vitamins in cosmetics

Monika Truskolaska

Abstract

Introduction The main goals of cosmetics are skin caring and anti-aging. Due to their positive biological effects and physiological characteristics vitamins are essential to achieve these goals. They participate in all fundamental processes of human body and have great impact on its functioning. It is important to investigate the presence of vitamins in cosmetics in order to ensure that their amount corresponds to the declaration of the manufacturer and their concentration does not exceed permissible limits. The maximum allowed concentration of a vitamin in a cosmetic is 5%. Determination of active ingredients indeed included in a cosmetic is very difficult and expensive. The aim of this paper was to develop fast and simple method for determination and identification of selected vitamins in cosmetics. Results and Discussion Guidelines for this work were formulated basing on the literature review including 86 positions. Having performed elution optimization and proper selection of the elution column it was concluded that gradient elution incorporating packed column ODS H80 gives satisfactory results. Conclusions Method of simultaneous determination of vitamins C, A and E presented in this paper can be successfully used to identify and determine their presence in cosmetics. Proposed method can be applied to samples containing vitamins in concentration higher than 0,01%. The exception is retinyl palmitate in case of which LOQ > 0,02%. It was shown that identification of vitamins C, A, E and their esters is possible by HPLC as well as by TLC. The advantages of using TLC include much shorter analysis time, sample does not need to be perfectly clean, more than one sample can be separated on the same plate at the same time, cost of analysis is not as high as in case high performance liquid chromatography is used. In addition, a method for determination and identification of pro-vitamin B5 with concentration higher than 0,02% cosmetic has been proposed.
Record ID
WUT13c45851f8e84ad0be7107f4282e311f
Diploma type
Master of Science
Author
Monika Truskolaska (FC/CAC) Monika Truskolaska,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Oznaczanie witamin w kosmetykach
Supervisor
Stanisław Kuś (FC/CAC) Stanisław Kuś,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Wprowadzenie Głównym celem kosmetyku jest pielęgnacja skóry oraz opóźnienie jej procesów starzenia. Aby tego dokonać niezbędne są witaminy. Biorą one udział we wszystkich podstawowych procesach organizmu a ze względu na swoje działanie biologiczne i fizjologiczne mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Badanie obecności witamin jest ważne w celu stwierdzenia czy ich zawartość nie jest wyższa niż maksymalne dopuszczalne stężenie oraz czy jest zgodna z deklaracją producenta. Dopuszczalne stężenie w preparatach kosmetycznych wynosi do 5%. Oznaczenie aktywnych składników w kosmetykach jest bardzo trudne i kosztowne. Celem tej pracy jest opracowanie szybkiej, łatwej metody oznaczania i identyfikacji witaminy C, A, E i B5 w kosmetykach. Wyniki i dyskusja Na podstawie dokonanego przeglądu literaturowego opartego o 86 pozycji zaproponowano założenia do pracy. W wyniku dokonanej optymalizacji elucji i wyboru kolumny oraz pracy detektora stwierdzono, że elucja gradientowa i zastosowanie kolumny z wypełnieniem ODS H80 daje oczekiwane wyniki. Wnioski Opracowaną metodą jednoczesnego oznaczania witaminy C, A i E można zidentyfikować i oznaczyć ich zawartość w kosmetykach. Proponowana metoda jest przydatna dla próbek zawierających więcej niż 0,01% witamin, z wyjątkiem palmitynianu retinolu. dla których LOQ >0,02%. Wykazano, że identyfikacja witaminy C, A, E i ich estrów za pomocą TLC jest tak samo możliwa jak za pomocą HPLC. Zaletami TLC jest znacznie krótszy czas analizy, cena analiz nie jest tak wysoka jak w przypadku wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Dodatkowo opracowano metodę do oznaczania i identyfikacji prowitaminy B5 powyżej 0,02% w kosmetyku.
File
  • File: 1
    Praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT13c45851f8e84ad0be7107f4282e311f/
URN
urn:pw-repo:WUT13c45851f8e84ad0be7107f4282e311f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page