Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza wpływu mostków termicznych na właściwości termoizolacyjne przegród budowlanych na wybranych przykładach

Paweł Kubacki

Abstract

-
Identyfikator pozycji
WUT13c1aee28aea4ad0b91333aa3a9aff90
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Paweł Kubacki Paweł Kubacki Afiliacja nieokreślona
Promotor
Krzysztof Pietrzak (WBMiP/IB) Krzysztof Pietrzak Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-03-2012
Data (rok) wydania
2012
Słowa kluczowe w języku polskim
mostki termiczne, przegrody budowlane
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest przedstawienie, na wybranym przykładzie – budynku wielorodzinnego, wpływu mostków termicznych na właściwości termoizolacyjne przegród budowlanych. Wpływ ten określono różnymi metodami: · obliczeniowo, metodą elementów skończonych na modelu mostka, przy użyciu programu komputerowego SAT (System Analizy Termicznej); · na podstawie stabelaryzowanych typowych mostków zamieszczonych w normie PN-EN ISO 14683:2008 ,,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”; · w sposób przybliżony zwiększając współczynnik przenikania ciepła przegród, wg załącznika D normy PN-EN ISO 6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. Wyżej wymieniony załącznik został wycofany w obecnej normie. Jego użycie w analizie ma charakter porównawczy. Obiektem analizy jest budynek wielorodzinny pięciokondygnacyjny z podpiwniczeniem, wybudowany metodą tradycyjną, zlokalizowany w centrum miasta Ciechanowa. Obliczenia wykonano dla każdego z mieszkań indywidualnie przy założeniu jednakowych założeń brzegowych. W pracy uwzględniono straty ciepła wynikające z: · przenikania ciepła bezpośrednio do otoczenia; · przenikania ciepła do pomieszczeń o niższej temperaturze (piwnica, korytarz) ; · wentylacji; · występowania mostków termicznych. Obliczenia strat ciepła wykonano w oparciu o normę: PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. W podsumowaniu pracy przedstawiono wnioski z wykonanych obliczeń termicznych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Kubacki Paweł p. magisterska 675.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT13c1aee28aea4ad0b91333aa3a9aff90/
URN
urn:pw-repo:WUT13c1aee28aea4ad0b91333aa3a9aff90

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek