Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wpływu mostków termicznych na właściwości termoizolacyjne przegród budowlanych na wybranych przykładach

Paweł Kubacki

Abstract

-
Record ID
WUT13c1aee28aea4ad0b91333aa3a9aff90
Diploma type
Master of Science
Author
Paweł Kubacki Paweł Kubacki,, Undefined Affiliation
Supervisor
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-03-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
mostki termiczne, przegrody budowlane
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie, na wybranym przykładzie – budynku wielorodzinnego, wpływu mostków termicznych na właściwości termoizolacyjne przegród budowlanych. Wpływ ten określono różnymi metodami: · obliczeniowo, metodą elementów skończonych na modelu mostka, przy użyciu programu komputerowego SAT (System Analizy Termicznej); · na podstawie stabelaryzowanych typowych mostków zamieszczonych w normie PN-EN ISO 14683:2008 ,,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”; · w sposób przybliżony zwiększając współczynnik przenikania ciepła przegród, wg załącznika D normy PN-EN ISO 6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. Wyżej wymieniony załącznik został wycofany w obecnej normie. Jego użycie w analizie ma charakter porównawczy. Obiektem analizy jest budynek wielorodzinny pięciokondygnacyjny z podpiwniczeniem, wybudowany metodą tradycyjną, zlokalizowany w centrum miasta Ciechanowa. Obliczenia wykonano dla każdego z mieszkań indywidualnie przy założeniu jednakowych założeń brzegowych. W pracy uwzględniono straty ciepła wynikające z: · przenikania ciepła bezpośrednio do otoczenia; · przenikania ciepła do pomieszczeń o niższej temperaturze (piwnica, korytarz) ; · wentylacji; · występowania mostków termicznych. Obliczenia strat ciepła wykonano w oparciu o normę: PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. W podsumowaniu pracy przedstawiono wnioski z wykonanych obliczeń termicznych.
File
  • File: 1
    Kubacki Paweł p. magisterska 675.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT13c1aee28aea4ad0b91333aa3a9aff90/
URN
urn:pw-repo:WUT13c1aee28aea4ad0b91333aa3a9aff90

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page