Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction of set-up which generate flow like human respiratory mechanics

Karolina Anna Kotra

Abstract

Chronic diseases of respiratory system which run with bronchia constriction (obturation) makes serious and still growing health problems in Poland. It is estimated that mostly common, bronchial asthma and chronic obstructive lung disease (COLD) affect around 5-7 millions Poles. Furthermore, statistic data and clinical observations point to number of ill people permanently increase. Considerable grown of ethical problems with growing technical and economical problems make in vitro research more convenient than experiments on animals or limited number of patients. Due to increasing importance of aerosol researches on particle deposition in the human lungs are carried out more often. For this purpose, in vitro experimental studies and studies using a computer in silico are performed. The aim of this thesis was to build a completely new model of the respiratory system, which can be used for preliminary testing of inhalers or particle deposition studies. This model was checked for the possibility of programming the various curves tract. In addition, its work had to have as much as possible resemble of the actual mechanics of human breathing. During the design the possibility of using different models of the respiratory tract was also taken into account. After building and programming the model, a number of tests were performed to confirm the efficiency of the system. The study consisted of measuring the distribution of disodium cromoglycate in different parts of the respiratory tract. Experiments have shown that the system gives reproducible results. They are also consistent with the expectations arising from the construction of the model and common mechanisms of particle deposition.
Record ID
WUT13165a1643f14e01940457637dd5d9b6
Diploma type
Master of Science
Author
Karolina Anna Kotra (FCPE) Karolina Anna Kotra,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Budowa układu generującego przepływ odwzorowujący mechanike oddychania człowieka
Supervisor
Arkadiusz Moskal (FCPE/CIPE) Arkadiusz Moskal,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
70
Internal identifier
DICHP-2069
Reviewers
Artur Poświata (FCPE/DSP) Artur Poświata,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Arkadiusz Moskal (FCPE/CIPE) Arkadiusz Moskal,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przewlekłe choroby układu oddechowego przebiegające ze zwężeniem oskrzeli (obturacja) stanowią poważny i wciąż narastający problem zdrowotny w Polsce. Szacuje się, że najczęściej z nich występujące, tj. astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), dotykają aż 5-7 milionów Polaków. Ponadto z danych statystycznych i obserwacji klinicznych wynika, że liczba chorych stale rośnie. Wzrastające znaczenie kwestii etycznych oraz narastające problemy techniczne i ekonomiczne sprawiają, że badania in vitro mogą okazać się bardziej wygodne niż eksperymenty na zwierzętach czy ograniczone możliwości wykorzystania pacjentów w badaniach. Ze względu na wzrastające znaczenie aerozoloterapii coraz częściej prowadzi się badania nad depozycją cząstek w układzie oddechowym człowieka. W tym celu najczęściej wykonywane są badania doświadczalne in vitro oraz badania przy użyciu komputera in silico. Celem pracy było zbudowanie całkiem nowego modelu układu oddechowego, który może być używany do wstępnego testowania inhalatorów bądź badania depozycji cząstek. Model ten był sprawdzany pod względem możliwości programowania różnych krzywych oddechowych. Ponadto sposób jego działania miał w jak największym stopniu przypominać rzeczywistą mechanikę oddychania człowieka. Podczas projektowania brano również pod uwagę możliwość stosowania różnych modeli dróg oddechowych. Po zbudowaniu i zaprogramowaniu modelu wykonano szereg badań mających na celu potwierdzenie sprawności układu. Badania polegały na pomiarze rozkładu kromoglikanu disodowego w poszczególnych częściach dróg oddechowych. Doświadczenia wykazały, że układ daje powtarzalne wyniki. Są one również zgodne z oczekiwaniami wynikającymi z budowy modelu oraz występującymi mechanizmami osadzania się cząstek.
File
  • File: 1
    PRACA DYPLOMOWA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2901

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT13165a1643f14e01940457637dd5d9b6/
URN
urn:pw-repo:WUT13165a1643f14e01940457637dd5d9b6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page