Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The development of computer assisted analysis of structural elements distribution heterogeneity in multiphase materials using the distribution pattern descriptors method

Agata Piorun

Abstract

Przedmiotem pracy było opracowanie metodyki postępowania, która pozwoliłaby na automatyczną analizę niejednorodności rozmieszczenia elementów w strukturze. Zastosowany algorytm bazuje na graficznej metodzie funkcji K, w której głównym założeniem jest ocena zgodności rozmieszczenia z rozkładem doskonale przypadkowym RDP. Opracowane narzędzie analizy wykorzystuje dane wejściowe pochodzące z programu MicroMeter, umożliwiając wygenerowanie danych koniecznych do utworzenia odpowiednich wykresów (histogramów i dystrybuant). Zaletą metody jest możliwość badania wzajemnych relacji odległości pomiędzy wszystkimi obiektami na płaszczyźnie, a nie, jak ma to miejsce w przypadku innych metod, tylko najbliższymi lub sąsiednimi elementami struktury. Przydatność metody funkcji K w analizie rozmieszczenia elementów strukturalnych przetestowano na strukturach modelowych oraz rzeczywistych (metamateriałach).
Record ID
WUT0ef8e3c2904f4c24910b6596f379b067
Diploma type
Master of Science
Author
Agata Piorun (FMSE/DMD) Agata Piorun,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Opracowanie podstaw komputerowo wspomaganej analizy niejednorodności rozmieszczenia elementów strukturalnych w materiałach wielofazowych z wykorzystaniem metody funkcji K (deskryptorów wzoru rozmieszczenia
Supervisor
Krzysztof Rożniatowski (FMSE/DMD) Krzysztof Rożniatowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Nanomateriały i Nanotechnologie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2012
Issue date (year)
2012
Internal identifier
IM-001614
Reviewers
Tomasz Wejrzanowski (FMSE/DMD) Tomasz Wejrzanowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Anna Boczkowska (FMSE/DSMP) Anna Boczkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy było opracowanie metodyki postępowania, która pozwoliłaby na automatyczną analizę niejednorodności rozmieszczenia elementów w strukturze. Zastosowany algorytm bazuje na graficznej metodzie funkcji K, w której głównym założeniem jest ocena zgodności rozmieszczenia z rozkładem doskonale przypadkowym RDP. Opracowane narzędzie analizy wykorzystuje dane wejściowe pochodzące z programu MicroMeter, umożliwiając wygenerowanie danych koniecznych do utworzenia odpowiednich wykresów (histogramów i dystrybuant). Zaletą metody jest możliwość badania wzajemnych relacji odległości pomiędzy wszystkimi obiektami na płaszczyźnie, a nie, jak ma to miejsce w przypadku innych metod, tylko najbliższymi lub sąsiednimi elementami struktury. Przydatność metody funkcji K w analizie rozmieszczenia elementów strukturalnych przetestowano na strukturach modelowych oraz rzeczywistych (metamateriałach).
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT0ef8e3c2904f4c24910b6596f379b067/
URN
urn:pw-repo:WUT0ef8e3c2904f4c24910b6596f379b067

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page