Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Możliwości kształtowania przestrzeni publicznych jako instrumentu integracji struktury miejskiej Ożarowa Mazowieckiego

Agata Grzegorek

Abstract

xxx
Record ID
WUT0e783d9896f24bc7b8e2a36c466f6056
Diploma type
Master of Science
Author
Agata Grzegorek (FGC) Agata Grzegorek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Małgorzata Sikorska (FA/CUDPP) Małgorzata Sikorska,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-01-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Krystyna Maciątek (FA/CUDPP) Krystyna Maciątek,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    praca dyplomowa magisterska_Agata Grzegorek_Gospodarka Przestrzenna_Warszawa 2011.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT0e783d9896f24bc7b8e2a36c466f6056/
URN
urn:pw-repo:WUT0e783d9896f24bc7b8e2a36c466f6056

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page