Project, construction and putting into operation of didactic set-up "Automatic Self-cleaning filter"

Michał Piotr Konicki

Abstract

The aim of this study was to create a new research-didactic set-up at the Laboratory of Process Equipment at the Faculty of Chemical and Process Engineering. Within this work a modernization of didactic set-up was done. Moreover, damaged drum filter was removed. Remaining platform was renovated and refurbished. Requirements for working parameters of the new filter and overall systems were made. An analysis of the market for available continuous filtration devices, to replace the removed drum filter were made. Choice was determined by educational and financial aspects. ASF-type filter produced by Chemtech was chosen. New fittings, pipes, controls and measurement devices were selected. Set-up project was done in program SolidWorks. Installation tests were conducted. The most suitable suspension was chosen. Pre-tests were conducted to determine basic work parameters. “Automatic self-cleaning filter” works properly and tests for bachelor degree have started. All tasks of this work were done. Laboratory of Process Equipment got new attractive and interesting didactic set-up. Students will soon be able to use it during laboratory classes.
Diploma typeMaster of Science
Author Michał Piotr Konicki WIChiP
Michał Piotr Konicki,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishProjekt, budowa i wprowadzenie do eksploatacji stanowiska dydaktyczno-badawczego pt.:"Filtr samoczyszczący"
Supervisor Tomasz Wąsowski KIPZ
Tomasz Wąsowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitChair of Integrated Process Engineering (CIPE)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date25-09-2013
Issue date (year)2013
Pages69
Internal identifierDICHP-2228
Reviewers Paweł Gierycz ZPR
Paweł Gierycz,,
- Department of Separation Processes
, Tomasz Wąsowski KIPZ
Tomasz Wąsowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było stworzenie nowego stanowiska dydaktyczno-badawczego w Laboratorium Aparatury Procesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. W ramach niniejszej pracy dokonana została gruntowna modernizacja jednego ze stanowisk dydaktycznych. Przeprowadzono demontaż starego, uszkodzonego i od lat nieczynnego filtra bębnowego. Pozostały po nim podest został wyremontowany i odnowiony. Określono wymogi dotyczące sposobu pracy oraz realizacji sterowania nowym filtrem, a także całą instalacją. Przeprowadzono analizę rynku w poszukiwaniu dostępnych urządzeń filtracyjnych, pracujących w trybie ciągłym, które miały zastąpić usunięty filtr bębnowy. Względy dydaktyczne i finansowe, a także otwarta postawa (dotycząca przystosowania wyrobu do celów badawczo-dydaktycznych), polskiego producenta urządzeń filtracyjnych zdecydowały o zakupie filtra samoczyszczącego typu ASF (ang. Automatic Self-cleaning Filter) w firmie Chemtech. Do nowego stanowiska dobrana została armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz sterownicza. Opracowane i wykonane zostały układy regulacji i sterowania. Zaprojektowano i wykonano zbiorniki cieczy klarownej oraz zawiesiny. System połączeń aparatów, zbiorników, pomp i aparatury kontrolno-pomiarowej zaprojektowano w środowisku Solid Works. Nowopowstałe stanowisko wykonano ściśle według projektu. Przeprowadzono testy poszczególnych węzłów, a także całej instalacji. Dobrano odpowiednią zawiesinę. Na przystosowanym do celów dydaktyczno-badawczych stanowisku przeprowadzono badania wstępne mające na celu określenie podstawowych parametrów pracy filtra samoczyszczącego. Ostatnim etapem pracy było wprowadzenie stanowiska do eksploatacji. Obecnie stanowisko jest gotowe do pracy i już prowadzone są na nim badania będące przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej. W ramach pracy dyplomowej pt. “Projekt, budowa oraz wprowadzenie do eksploatacji stanowiska dydaktycznego pt. „Filtr samoczyszczący”” zrealizowano wszystkie jej założenia i cele. Laboratorium Aparatury Procesowej wzbogaciło się o zupełnie nowe, ciekawe i atrakcyjne dydaktycznie i badawczo ćwiczenie, które niebawem zostanie wprowadzone do eksploatacji.
File
Michał Konicki - Projekt, budowa i wprowadzenie do eksploatacji stanowiska dydaktyczno-badawczego pt Filtr samoczyszczący.pdf 5.05 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 6682

Get link to the record
msginfo.png

Back