Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Tomasz Kapturowski

Abstract

-
Record ID
WUT0c7e1617d7e74ad0b57e31901079fc55
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Kapturowski Tomasz Kapturowski,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Wyznaczenie objętościowego współczynnika wnikania masy (kLa) w zbiornikowym bioreaktorze z mieszadłem
Supervisor
Eugeniusz Molga (FCPE/DPKT) Eugeniusz Molga,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Ilość dostępnego tlenu w fazie wodnej roztworu jest bardzo ważną informacją z punktu widzenia projektowania technik hodowli mikroorganizmów w warunkach tlenowych. Wiedza ta pozwala na optymalizację hodowli i produkcji, a przez to na zmniejszenie kosztów jednostkowych produktu. Wyznacznikiem maksymalnej dostępności tlenu jest objętościowy współczynnik wnikania masy (kLa). Istnieje wiele doniesień na temat predykcji kLa, który silnie zależy od warunków hydrodynamicznych układu oraz od chemicznego składu środowiska reakcji. W pracy została opracowana innowacyjna metoda wyznaczania objętościowego współczynnika wnikania tlenu w oparciu o bilans cieplny reakcji. Jako reakcję modelową wybrano utlenianie siarczanu (IV) sodu do siarczanu (VI) sodu. Reakcja była prowadzona w reaktorze kalorymetrycznym RC1 firmy Mettler. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów podjęto próbę wyprowadzenia zależności między kLa a takimi czynnikami jak temperatura, szybkość obrotowa mieszadła oraz szybkość dostarczania gazu. Szybkość obrotowa mieszadła oraz szybkość dostarczania gazu wpływają wprost proporcjonalnie i istotnie na wartość kLa (w przedziale obrotów 300 - 800 rpm, objętościowy strumień powietrza w przedziale 46,83-127,73 dm3/h). Dla temperatury w przedziale 30 - 40 oC zauważono proporcjonalną zależność tylko przy wysokiej wartości szybkości dostarczania gazu (powyżej 70,56 dm3/h). Opracowana metoda wyznaczania objętościowego współczynnika wnikania tlenu może znaleźć zastosowanie w skali przemysłowej. Zaletą tej metody jest pełna automatyzacja procesu pomiarowego, ograniczenie błędów ludzkich, łatwa metoda obliczeniowa oraz brak konieczności wykorzystania dodatkowych urządzeń.
File
  • File: 1
    Wyznaczenie objętościowego współczynnika wnikanai masy (kLa).pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT0c7e1617d7e74ad0b57e31901079fc55/
URN
urn:pw-repo:WUT0c7e1617d7e74ad0b57e31901079fc55

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page