-

Justyna Dembińska

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Justyna Dembińska
Justyna Dembińska,,
-
Title in PolishBiochemiczna i strukturalna charakterystyka wybranych białek (FAK, Itgb1, Rack1) tworzących ogniska adhezji
Supervisor Małgorzata Maria Jaworska ZBIB
Małgorzata Maria Jaworska,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment of Biotechnology and Bioprocess Engineering (DBBE)
Study subject / specializationBiotechnologia Przemysłowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date12-09-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishOgnisko adhezji to kompleks ok. 100 białek wytwarzający połączenia między macierzą zewnątrzkomórkową a cytoszkieletem komórkowym. Jednym z kluczowych elementów tego kompleksu jest kinaza ogniskowo-adhezyjna (FAK), której główną funkcją jest przekazywanie sygnału pochodzącego z receptorów integrynowych do wewnątrzkomórkowej kaskady białek kontrolując m.in. regulację cyklu komórkowego, adhezję, migrację, inwazję, apoptozę oraz fosforylację białek cytoszkieletu. Wszelkie zmiany w poziomie ekspresji i funkcji białka FAK prowadzą do progresji nowotworu oraz jego przerzutów, tym samym białko to może być wykorzystane jako marker procesu nowotworzenia. Badania strukturalne tego białka pozwolą na zrozumienie mechanizmu oddziaływania białka FAK z jego partnerami, a potem ewentualną ingerencję w poziom ekspresji wybranych białek w celach terapeutycznych. Celem niniejszej pracy była charakterystyka biochemiczna i strukturalna oddziaływania pomiędzy białkami FAK, integryną oraz białkiem Rack1 pośredniczącym w odpowiedniej, czasoprzestrzennej lokalizacji różnych białek podczas przekazywania sygnału w komórce. Badania interakcji między białkami zrealizowano przy użyciu takich metod jak: GST Pull- Down, Dot- Blot, wymiany wodór- deuter sprzężonej ze spektrometrią mas (HDexMS). Następnie scharakteryzowano dynamikę domeny białka FAK (FERM) za pomocą HDexMS. Otrzymane wyniki posłużyły do potwierdzenia interakcji między domeną FERM a białkiem Rack1, a także umożliwiły zidentyfikowanie regionu, który jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie tego oddziaływania. Stwierdzono również brak interakcji między FERM a cytoplazmatyczną częścią łańcucha β-1 integryny (Citgb1). W toku badań potwierdzono, iż Rack1 oddziałuje z Citgb1.
File
PRACA MAGISTERSKA Justyna Dembińska.pdf 2.19 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back