Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Availability and maintainability analysis of gas power station installed on an offshore platform, using modeling with Reliability Block Diagrams

Krzysztof Kusy

Abstract

The purpose of this thesis was to present the advantages of modeling using reliability block diagrams (RBD) of an industrial plant, such as power plant installed on the offshore platform. Theoretical study covered basis of life data analysis and reliability engineering, the most commonly used statistical distributions as well as problems associated with data processing. In addition, thesis describes the principles of building reliability block diagrams for complex systems, different types of connections and achievable results. Technical problem to be solved, required implementation of BlockSim and Weibull++ commercial software to build the model of power plant with four RB211-G62 turbogenerators installed and its simulation within the period between general overhauls. The purpose of the analysis was to determine the overall availability of the system, the expected number of failures with downtimes associated and bad actors that contribute the most to the system overall availability and maintainability. In addition, two scenarios of the plant operation were considered, showing configuration with three trains operating and one in a stand-by mode and the second scenario based on load sharing configuration with all four trains operating simultaneously.
Record ID
WUT0ae27c7e660f40778cb3ab8ebc0f8faa
Diploma type
Master of Science
Author
Krzysztof Kusy (FPAE) Krzysztof Kusy,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza gotowości oraz obsługiwalności elektrowni gazowej zainstalowanej na platformie wiertniczej z zastosowaniem modelowania metodą schematów blokowych niezawodności
Supervisor
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
94
Internal identifier
MEL; PD-001685
Reviewers
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
MODELOWANIE SYSTEMÓW STEROWANIA, INŻYNIERIA NIEZAWODNOŚCI
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie zagadnienia modelowania przy użyciu schematów blokowych niezawodnośći (RBD) obiektu przemysłowego, jakim była elektrownia zainstalowana na platformie wierniczej. Opracowanie teoretyczne obejmowało podstawy analizy danych przeżycia i inżynierii niezawodności, przybliżenie najczęściej stosowanych rozkładów statystycznych i problematykę związaną z obróbką danych. Ponadto omówione zostały zasady tworzenia niezawodnościowych schematów blokowych, wystepujących w nich powiązań a także możliwych do uzyskania wyników. Zagadnienie praktyczne polegało na stworzeniu przy użyciu oprogramowania BlockSim oraz Weibull++, modelu elektrowni z zainstalowanymi czterema turbozespołami typu RB211-G62 i jego symulację w okresie pomiędzy przeglądami generalnymi. Celem analizy było okreslenie całkowitej gotowości systemu, ilości spodziewanych awarii i przestojów z nimi związanych oraz wskazanie urządzeń mających najwyższy wskaźnik usterkowości skutkujących niezdatnością systemu. Dodatkowo rozpatrzone zostały dwa scenariusze pracy elektrowni, przy dwóch konfiguracjach obejmujących pracę 3 bloków z jednym zapasowym oraz jednoczesną pracę wszystkich czterech turbozespołów w trybie równomiernego obciążenia.
File
  • File: 1
    Praca Magisterska - Krzysztof Kusy.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT0ae27c7e660f40778cb3ab8ebc0f8faa/
URN
urn:pw-repo:WUT0ae27c7e660f40778cb3ab8ebc0f8faa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page