Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Automation of CMR selection process

Jakob Uske

Abstract

Today the process of selecting the Certification Maintenance Requirements (CMRs) is a time consuming process which is performed during each development of a new Maintenance Programme or by reviewing an already existing one. The CMRs are part of the Type Certification Process and are essential for maintaining the level of aircraft system safety throughout its operational life as during its first flight after manufacturing. CMRs are required periodic tasks and usually result from a formal numerical analysis and show compliance with catastrophic and hazardous failure conditions. CMRs are developed from source documents, the Maintenance Review Board Report, which contains the initial minimum scheduled maintenance requirements of an aircraft and the System Safety Assessment, which is based on numerical calculations performed to assess the probability of significant failure conditions. Airbus uses two different tools to generate both documents which makes it difficult for engineers to perform a proper CMR selection. This thesis shows the complexity of such an optimization tool and presents the feasibility of combining these two tools together by designing a new interface which allows the user to extract the needed data and to perform a compatibility check as well as a CMR selection without using any other tool. Secondly the thesis presents the design process of a first prototype of the CMR Optimization Tool with detailed explanations of its functions and operations
Identyfikator pozycji
WUT089a4d0e4ac04d16a05d6b1c7e7fe910
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Jakob Uske (WMEiL) Jakob Uske Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Automatyzacja procesu selekcyjnego CMR
Promotor
Kamila Kustroń (WMEiL/ITLMS) Kamila Kustroń Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
20-09-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
112
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-1958
Recenzenci
Kamila Kustroń (WMEiL/ITLMS) Kamila Kustroń Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Mirosław Rodzewicz (WMEiL/ITLMS) Mirosław Rodzewicz Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
Lotnictwo cywilne, władze lotnicze, producent samolotów, proces certyfikacji, CMR,
Słowa kluczowe w języku angielskim
Civil aviation, aviation authorities, aircraft manufacturer, certification process, CMR, compatibility check
Streszczenie w języku polskim
Obecnie, proces specyfikacji wymagań certyfikacji w zakresie obsługi technicznej (CMR) jest czasochłonnym procesem, który odbywa się podczas każdego rozwoju nowego programu samolotu lub podczas przeglądu już istniejącego programu. CMR są częścią procesu certyfikacji typu samolotu i są niezbędne do utrzymania poziomu bezpieczeństwa systemu operacyjnego samolotu podczas okresu użytkowania, zaczynając od pierwszego lotu po produkcji. CMR są obowiązkowe zadania okresowe i zwykle wynikają z analizy numerycznej i z zgodności z katastroficznymi i niebezpiecznymi warunkami awarii. CMR są opracowane na podstawie dokumentów źródłowych, Maintenance Review Board Report (MRBR), który zawiera wstępne wymagania zaplanowanych przeglądów statku powietrznego i System Safety Assessment (SSA), który opiera się na obliczeniach numerycznych, przeprowadzonych aby ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych warunkach awarii. Airbus używa dwóch różnych narzędzi do stworzenia obu dokumentów, co sprawia, że dobór właściwych CMR, trudno się sprawdza dla inżynierów. Niniejsza praca dyplomowa przestawia złożoność narzędzia, które zdałoby połączyć oba narzędzia razem projektując nowy interfejs, który pozwala użytkownikowi na wydobywanie potrzebnych danych i wykonać sprawdzenie kompatybilności, jak i również wybór CMR bez użycia innego narzędziem. Również praca przedstawia proces projektowania pierwszego prototypu narzędzia do stwarzania CMR ze szczegółowymi wyjaśnieniami jej funkcji i operacji
Plik pracy
  • Plik: 1
    pierwszestronypracy.docx
  • Plik: 2
    Praca_Magisterska_Jakob_Uske.docx
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT089a4d0e4ac04d16a05d6b1c7e7fe910/
URN
urn:pw-repo:WUT089a4d0e4ac04d16a05d6b1c7e7fe910

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony