Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Hodowle agregatów komórek zwierzęcych w układzie dwóch faz ciekłych

Martyna Małgorzata Brzezińska

Abstract

-
Identyfikator pozycji
WUT086d27696355427aa7b9e09b20a91436
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Martyna Małgorzata Brzezińska Martyna Małgorzata Brzezińska Afiliacja nieokreślona
Tytuł w języku polskim
Hodowle agregatów komórek zwierzęcych w układzie dwóch faz ciekłych
Promotor
Maciej Pilarek (WIChiP/ZBIB) Maciej Pilarek Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej (WIChiP/ZBIB)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka prowadząca
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej (WIChiP/ZBIB)
Kierunek / specjalność studiów
Biotechnologia Przemysłowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
17-01-2012
Data (rok) wydania
2012
Słowa kluczowe w języku polskim
-
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Rozwój biotechnologii komórek zwierzęcych jest uzależniony od postępu w zakresie uzyskiwania w laboratoryjnych warunkach (in vitro) środowiska hodowli komórek jak najbardziej zbliżonego do występujących naturalnie (in vivo). Wynika z tego potrzeba opracowywania nowych technologii i rozwiązań z zakresu hodowli izolowanych komórek zwierzęcych. Dotyczą one zarówno wykorzystania nowych materiałów oraz odczynników jak i nowych technik hodowli. Istotnymi parametrami hodowli zwierzęcych komórek adherentnych jest zarówno wymóg zapewnienia hodowanym komórkom powierzchni do adhezji i proliferacji jak i właściwego stężenia gazów oddechowych, czyli tlenu oraz ditlenku węgla, rozpuszczonych w medium hodowlanym w dostępnej i łatwo przyswajalnej dla komórek formie. Jednym z obiecujących rozwiązań bioprocesowych obejmujących obydwa wspomniane czynniki jest zastosowanie hydrofobowych cieczy perfluorowanych jako ciekłych nośników tlenu, które charakteryzują się wysoką rozpuszczalnością gazów oddechowych oraz biernością biochemiczną wobec składników medium hodowlanego oraz komórek a przy tym z uwagi na brak mieszalności z fazą wodną i wytwarzanie z pożywką powierzchni międzyfazowej stanowić mogą alternatywę do tradycyjnych technik hodowli komórek adherentnych prowadzonych na powierzchni stałej naczynia hodowlanego. Przeprowadzone w pracy badania potwierdziły, że komórki zwierzęce mogą być hodowane w układzie dwóch niemieszających się faz ciekłych: medium hodowlane / perfluorozwiązek. Zbadano przydatność układu pożywka/perfluorozwiązek do hodowli trójwymiarowych agregatów komórek linii BHK21 a także określono szybkość zużycia tlenu przez komórki hodowanej linii komórkowej. Dodatkowo dokonano również próby otrzymania linii komórkowej mysich kardiomiocytów w układzie ciecz/ciecz oraz przeprowadzono ocenę możliwości wykorzystania warstwy ciekłych perfluorozwiązków do hodowli pierwotnej komórek mysiego mięśnia sercowego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    brzezinska martyn magisterska.docx
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT086d27696355427aa7b9e09b20a91436/
URN
urn:pw-repo:WUT086d27696355427aa7b9e09b20a91436

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek