Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Specyfika zasad i kryteriów budowy stacji elektroenergetycznych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Dariusz Przygoda

Abstract

Record ID
WUT068a40813170446b97fb344a2e7e1afd
Diploma type
Master of Science
Author
Dariusz Przygoda (FoEE) Dariusz Przygoda,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Andrzej Momot (FoEE/IEPE) Andrzej Momot,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT068a40813170446b97fb344a2e7e1afd/
URN
urn:pw-repo:WUT068a40813170446b97fb344a2e7e1afd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page