Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Applliicatiion of lliiquiid oxygen carriier for miicrowellll culltures of Diinofllagellllate celllls

Agnieszka Niedziółka

Abstract

Docosahexaenoic acid (DHA, 22:6ω3) is a polyunsaturated fatty acid (PUFA) which belongs to the ω–3 group of fatty acids. DHA is significant for visual and neurological infant development. It has also a positive effect on the adult’s health. The traditional PUFA source is fish oil from fatty see fishes. Nevertheless, since increasing environmental pollution, the alternative sources of PUFAs are of strong interest. An alternative DHA source is represented by the oil from the heterotrophic microalgae Crypthecodinium cohnii. To test the influence of various additives on DHA production of the microalgae C. cohnii when glucose is used as main carbon source, a screening system in the mililiter scale was developed. The system bases on the application of perfluorchemicals (perfluorodecalin) to improve the transfer of dissolved gaseous compounds into the culture. The development of suitable cultivation conditions allows to obtain a measurable amount of DHA from C. cohnii which was impossible in the plate cultivation before. Hence, the system was established on a liquid handling system to automate the screening procedure. In the developed system, a DHA yield of 25% w/w could be obtained. This result is comparable with results achieved in the large scale in bioreactor cultivation conducted in the laboratory of bioprocess engineering at TU Berlin. First results indicate differences in the DHA yield based on volatile or long-chain fatty acid addition in the production phase. The system seems to be suitable for a further screening and improvement of the DHA production phase in order to achieve higher DHA yields comparable to cultivations with volatile fatty acids as the main carbon source instead of glucose.
Record ID
WUT05d96a0d78d84a18949ed8ee1d539ee9
Diploma type
Master of Science
Author
Agnieszka Niedziółka Agnieszka Niedziółka,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Zastosowanie ciekłego nośnika tlenu w mikrohodowlach komórek bruzdnic
Supervisor
Maciej Pilarek (FCPE/DBBE) Maciej Pilarek,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
05-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Kwas dokozaheksaenowy (DHA, 22:6ω3) jest wielonienasyconym kwasem tłuszczowym, który należy do grupy kwasów ω–3. DHA korzystnie wpływa na rozwój układu nerwowego i wzroku niemowląt. Związek ten wykazuję się także korzystnym wpływem na zdrowie osób dorosłych. Tradycyjnym przemysłowym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest olej z tłustych ryb morskich. Jednakże w związku z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska, którego skutkiem jest obecność zanieczyszczeń takich jak rtęć w oleju z ryb, poszukuje się nowych źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Alternatywnym źródłem kwasu dokozaheksanowego może być olej pochodzący z heterotroficznych mikroalg Crypthecodinium cohnii. W celu sprawdzenia wpływu różnych dodatków na wydajność biosyntezy DHA przez komórki C. cohnii, gdy główne źródło węgla stanowi glukoza, zaproponowany został system, który umożliwia sprawdzenie wpływu parametrów hodowli na produkcję DHA w układach hodowlanych skali mikro- i mililitrów. System ten wykorzystuje ciekłą perfluoropochodną cyklicznego alkanu (perfluorodekalinę jako ciekły nośnik tlenu w celu intensyfikacji warunków wymiany masy w odniesieniu do transportu rozpuszczonych gazów oddechowych. Uzyskanie korzystnych warunków hodowli pozwoliło na otrzymanie mierzalnej ilości DHA produkowanego przez komórki C. cohnii w małej skali (mikro-/mililitrów). Dzięki proponowanemu układowi hodowlanemu możliwe stało się otrzymanie wydajności DHA dochodzącej 25 %. Wynik ten jest porównywalny z wynikiem otrzymanym w hodowlach bioreaktorowychprowadzonej w laboratorium Technische Universitat Berlin. Otrzymane w pracy wyniki wskazują na różnice w ilości otrzymanego DHA w hodowlach, w suplementowanych dodatkiem lotnych lub kwasów tłuszczowych. Proponowany w pracy układ hodowlany wydaje się odpowiednim do prowadzenia badań przesiewowych oraz optymalizacji warunków hodowli w kierunku maksymalizacji wydajności DHA.
File
  • File: 1
    ANiedziolka_pracamgr.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT05d96a0d78d84a18949ed8ee1d539ee9/
URN
urn:pw-repo:WUT05d96a0d78d84a18949ed8ee1d539ee9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page