Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Koncepcja kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-podciśnieniowym dla m.Lučina

Bartosz Chyczewskl, Przemysław Gruszecki

Abstract

-
Record ID
WUT046b22fd6c27466785c2f0adbff139d3
Diploma type
Master of Science
Author
Bartosz Chyczewskl (FEE) Bartosz Chyczewskl,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Przemysław Gruszecki (FEE) Przemysław Gruszecki,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Witold Olszewski (FEE/DWSWT) Witold Olszewski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2002
Pages
104
Reviewers
Witold Olszewski (FEE/DWSWT) Witold Olszewski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Marian Kwietniewski (FEE/DWSWT) Marian Kwietniewski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
kanalizacja grawitacyjno-podciśnieniowa,Lučina,odprowadzanie ścieków,ścieki bytowo-gospodarcze
Keywords in English
sewer-gravity vacuum,Lučina city,sewage,sewage existentially-economic
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT046b22fd6c27466785c2f0adbff139d3/
URN
urn:pw-repo:WUT046b22fd6c27466785c2f0adbff139d3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page