Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of domestic hot water's preparation methods

Szymon Rymuza

Abstract

This thesis is a description and comparison of solar collectors, heat pumps and heat recovery from wastewater, as unconventional methods of domestic hot water°s preparation. The first part presents the design, operation and features of various unconventional methods of hot water's preparation. The calculation part was made based on data contained in the literature and gained from manufacturers of mentioned systems. Has been made comparison of flat and vacumn solar collectors, air compressor heat pump and heat exchanger recovering heat from wastewater, as systems of hot water's preparation in single family residential home in terms of cost, efficiency, usage of energy from extemal resources and other features. The results of the analysis indicate, that the most cost-effective way to prepare hot water over 20 years of use is a heat pump. Vacuum solar collectors require a minimum of external energy, and theoretically, are the most viable after 35 years of use. Heat recovery from wastewater requires the lowest capital cost and is the most effective during 5-14 years of use.
Record ID
WUT045a0a9d30314c48947ff6641a0daa70
Diploma type
Master of Science
Author
Szymon Rymuza (FEE) Szymon Rymuza,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza porównawcza niekonwencjonalnych metod przygotowania ciepłej wody użytkowej
Supervisor
Jarosław Chudzicki (FEE/DWSWT) Jarosław Chudzicki,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
78
Reviewers
Jarosław Chudzicki (FEE/DWSWT) Jarosław Chudzicki,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
kolektor słoneczny, pompa ciepła, odzysk ciepła ze ścieków, ciepła woda użytkowa
Keywords in English
solar collector, heat pump, heat recovery from wastewater, hot water
Abstract in Polish
Niniejsza praca stanowi opisanie i porównanie kolektorów słonecznych, pompy ciepła i odzysku ciepła ze ścieków, jako metod niekonwencjonalnego przygotowania ciepłej wody użytkowej. W pierwszej części pracy przedstawione zostały budowa, zasada działania i cechy poszczególnych metod niekonwencjonalnego ogrzewania wody. Część obliczeniowa została wykonana na podstawie danych zawartych w literaturze i zdobytych od producentów wymienionych systemów. Dokonano porównania kolektorów słonecznych płaskich,próżniowych, sprężarkowej powietrznej pompy ciepła i wymiennika ciepła odzyskującego energię ze ścieków, jako systemów do przygotowania c.w.u. w domu mieszkalnym jednorodzinnym pod względem kosztów, efektywności, zużycia energii ze źródeł zewnętrznych i innych cech. Wyniki analizy wskazują, że najbardziej opłacalną metodą przygotowania c.w.u. na przestrzeni 20 lat użytkowania jest pompa ciepła. Kolektory słoneczne próżniowe wymagają najmniej energii zewnętrznej i teoretycznie są najbardziej opłacalne po 35 latach użytkowania. Odzysk ciepła ze ścieków wymaga najmniejszych kosztów inwestycyjnych i jest najbardziej efektywny w czasie 5-14 lat użytkowania.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT045a0a9d30314c48947ff6641a0daa70/
URN
urn:pw-repo:WUT045a0a9d30314c48947ff6641a0daa70

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page