Wykorzystanie zrzutu spalin z turbiny gazowej do układu regeneracji układu siłowni parowej

Szymon Jarzębowski

Abstract

xxx
Diploma typeMaster of Science
Author Szymon Jarzębowski WMEiL
Szymon Jarzębowski,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Supervisor Jarosław Milewski ITC
Jarosław Milewski,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationEnergetyka (Power Engineering)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date28-06-2013
Issue date (year)2013
Pages63
Internal identifierMEL; PD-2270
Reviewers Jarosław Milewski ITC
Jarosław Milewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Miller ITC
Andrzej Miller,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishspaliny, turbiny gazowe, siłownie parowe
Keywords in Englishxxx
Abstract in PolishW pracy tej został poruszony temat wykorzystania zrzutu spalin z turbiny gazowej do układu regeneracji. Rozważania przeprowadzono na podstawie analiz rożnych wariantów takiej nadbudowy, dokonanych na podstawie symulacji wykonanych w programie GateCycle. W rozdziale 5 zostały scharakteryzowane wszystkie warianty analiz przeprowadzonych podczas pracy nad tym zagadnieniem. Część pracy przedstawiająca opis bloków parowych na podstawie których stworzono modele do dalszych analiz, została zawarta w rozdziale 4. Przedstawiona została również analiza innych przypadków, i wariantów obliczeń przedstawiona w wybranych publikacjach, dając tym samym możliwość weryfikacji wyników obliczeń. Dalsza część pracy przedstawia wyniki symulacji przeprowadzonych dla każdego wariantu wraz ze schematem przedstawiającym układ parowy nadbudowany o turbinę gazowa. Następnie w pracy zostało przedstawione porównanie wyników każdego z przypadków, oraz sprawdzenie ich zgodności z wynikami obliczeń autorów wybranych publikacji. Autor tej pracy w rozdziale 7 dokonał analizy wyników obliczeń.
File
Praca Magisterska Szymon Jarzębowski.pdf 3.67 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back