Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

IEEE Transactions on Power Delivery

Skrócona nazwa
IEEE Trans. Power Deliv.
Pełna nazwa w języku oryginału
IEEE Transactions on Power Delivery
Nazwa z wykazu MNiSW
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
ISSN
0885-8977
e-ISSN
1937-4208
Wydawca
IEEE Power & Energy Society
URL wydawcy
http://www.ieee.org/index.html Otwiera się w nowej karcie
Charakterystyka wg Sherpa Romeo
Strona domowa
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=61
Język
eng (en) angielski
Czasopismo zagraniczne
tak
Punktacja (z ostatniego wykazu)
140
Typ wydawnictwa seryjnego
journalseries
Klasyfikacja ASJC
2208 Electrical and Electronic Engineering; 2102 Energy Engineering and Power Technology
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)
Status
Active
Dziedzina OSJ
Applied Sciences | Enabling & Strategic Technologies | Energy nauki stosowane | Innowacyjne i startegiczne technologie | energetyka
Dodatkowe pola systemowe
scopusServiceUpdateTimestamp: 1572186494442
Powiązane publikacje (24)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/journalseries/WUT67951/
URN
urn:pw-repo:WUT67951

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek