Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Journal of Alloys and Compounds

Skrócona nazwa
J. Alloy. Compd.
Pełna nazwa w języku oryginału
Journal of Alloys and Compounds
Nazwa z wykazu MNiSW
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ISSN
0925-8388
e-ISSN
1873-4669
Wydawca
Elsevier
URL wydawcy
http://www.elsevier.com/ Otwiera się w nowej karcie
Charakterystyka wg Sherpa Romeo
Język
eng (en) angielski
Czasopismo zagraniczne
tak
Punktacja (z ostatniego wykazu)
100
Typ wydawnictwa seryjnego
journalseries
Klasyfikacja ASJC
2505 Materials Chemistry; 2506 Metals and Alloys; 2210 Mechanical Engineering; 2211 Mechanics of Materials
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)
Status
Active
Dziedzina OSJ
Applied Sciences | Enabling & Strategic Technologies | Materials nauki stosowane | Innowacyjne i startegiczne technologie | materiałoznawstwo
Dodatkowe pola systemowe
scopusServiceUpdateTimestamp: 1572198747375
Powiązane publikacje (175)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/journalseries/WEITI-bb920785-df17-4192-9799-c954705055fa/
URN
urn:pw-repo:WEITI-bb920785-df17-4192-9799-c954705055fa

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek