Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Nazwa pola
scopusServiceUpdateTimestamp
Wartość
1572180437621

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/field/WUTe58d6e90b5c64180898ec512f5a03c8a/
URN
urn:pw-repo:WUTe58d6e90b5c64180898ec512f5a03c8a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony