Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Nazwa pola
scopusServiceUpdateTimestamp
Wartość
1572131346186

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/field/WUT5fa1b4f26eaa4dd98b57e2c91e13241d/
URN
urn:pw-repo:WUT5fa1b4f26eaa4dd98b57e2c91e13241d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek