Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Nazwa pola
scopusServiceUpdateTimestamp
Wartość
1572202618414

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/field/WUT5f45227d784f47fdb64f019f7091ac4b/
URN
urn:pw-repo:WUT5f45227d784f47fdb64f019f7091ac4b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek