Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Nazwa pola
scopusServiceUpdateTimestamp
Wartość
1572201408838

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/field/WUT5ac98c37bce2431999efc19a854a66a8/
URN
urn:pw-repo:WUT5ac98c37bce2431999efc19a854a66a8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek