Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Nazwa pola
polon_id
Wartość
DZ0105N

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/field/WUT4868735ee9624b1d8e7c685ad1c152da/
URN
urn:pw-repo:WUT4868735ee9624b1d8e7c685ad1c152da

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek