Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Full name
Narodowe Centrum Nauki
Full name in English
National Science Center (Poland)
Acronym
NCN
URL
https://www.ncn.gov.pl Opening in a new tab
Country
Polska
Category
Administration institution
Other category
Grant financing institution; Institution belonging to the higher education & science system; Institution financing grants; Financing unit (NCN)
Description in Polish
Narodowe Centrum Nauki jest państwową agencją wykonawczą z siedzibą w Krakowie. Centrum powstało na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. NCN jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[3][4], która finansuje badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne[5][6]. Narodowe Centrum Nauki oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 r.
Description in English
NCN is a government agency, supervised by the Ministry of Science and Higher Education, set up in 2011 to support basic research in Poland. Basic research is defined as empirical or theoretical endeavours undertaken to gain new knowledge of the foundations of phenomena and observable facts, without any direct commercial use. With a budget of over € 313 M a year NCN funds projects in Arts, Humanities and Social Sciences, Life Sciences and Physical Sciences and Engineering. The NCN has set up 11 types of funding schemes dedicated to researchers at different stages of their career.
Profile
Profile data: ul. Twardowskiego 16 , 30-312 Kraków
Related publications (468)Related records (6587)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/corporateauthor/WEiTI-6e5e8a9e-3c76-4e1f-9c50-f90b94b83ec4/
URN
urn:pw-repo:WEiTI-6e5e8a9e-3c76-4e1f-9c50-f90b94b83ec4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page