Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Full name
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Full name in English
National Centre for Research and Development
Acronym
NCBiR
Other name forms
NCRD
URL
https://www.ncbr.gov.pl Opening in a new tab
Country
Polska
Category
Administration institution
Other category
Grant financing institution; Institution belonging to the higher education & science system; Institution financing grants
Description in Polish
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – polska agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Ma siedzibę w Warszawie. Misją NCBR jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.
Description in English
NCBR supports the Polish research units and enterprises in developing their abilities to create and use solutions based on scientific research results in order to encourage economy development and to the benefit of society.
Profile
Profile data: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
Related publications (554)Related records (5301)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/corporateauthor/WEiTI-5f299196-23a2-4fa1-814b-e392d113fe21/
URN
urn:pw-repo:WEiTI-5f299196-23a2-4fa1-814b-e392d113fe21

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page