Od informacji do wiedzy. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne

Helena Bulińska-Stangrecka , Paweł Stacewicz

Abstract

We współczesnym dyskursie naukowym coraz częściej występują odniesienia do takich zjawisk, jak wiek informacji, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy czy zarządzanie wiedzą. W warstwie konceptualnej ich wspólny mianownik stanowi pojęcie informacji, która pod pewnymi warunkami może stać się wiedzą. Monografia ma na celu połączenie dwóch płaszczyzn interpretacyjnych: filozoficznej i nauk o zarządzaniu. Umiejscawia informację i wiedzę zarówno w dyskursie teoretycznym (przede wszystkim: metodologiczno-filozoficznym), jak również prezentuje konsekwencje związane z różnorodnymi zastosowaniami tych pojęć (np. w dziedzinie prawa). Identyfikuje też czynniki mające istotny wpływ na transformację informacji w wiedzę.
Book typeMonograph
Editor Helena Bulińska-Stangrecka (FASS / DASMA)
Helena Bulińska-Stangrecka,,
- Department of Administration and Security Management in Administration
, Paweł Stacewicz (FASS / DPEA)
Paweł Stacewicz,,
- Department of Philosophy and Ethics in Administration
PublisherWUT Publishing House [Warsaw University of Technology (PW)]
ISBN978-83-8156-109-9
Issue year2020
Pages128
Publication size in sheets6.4
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 02-10-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor
Citation count*
Related publications (2)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?