Redukcja emisji z sektorów nieobjętych europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji

Z.M. Karaczun , A. Kassenberg , W. Reh , Arkadiusz Węglarz

Abstract

Sektory nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji to: transport, rolnictwo, mieszkalnictwo, instytucje, handel, usługi, odpady, emisja lotna z paliw, sektor komunalno-bytowy oraz niektóre procesy przemysłowe i spalanie paliw. Zgodnie z postanowieniami Decyzji nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz.Urz. UE L 140 z 5.6.2009, str. 136, tzw. decyzja non ETS), przyjętej w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego do 2020 r., Unia Europejska w okresie 2005-2020 zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 10% w sektorach nieobjętych systemem EU ETS. W ramach obszaru non ETS unijny cel redukcyjny został zróżnicowany. Polska ma możliwość zwiększenia emisji z sektorów nieobjętych systemem EU ETS o 14% w stosunku do roku 2005. Zgodnie z Konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 24 października 2014r. określającymi ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, Rada Europejska ustaliła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do 2005 r. w sektorach non ETS na poziomie 30%. Przepisy określające sposób zarządzaniem emisjami gazów cieplarnianych w Polsce zawarto w Ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2009 Nr. 130, poz. 1070, z późn. zm.).
Book typeMonograph
Author Z.M. Karaczun
Z.M. Karaczun,,
-
, A. Kassenberg
A. Kassenberg,,
-
, W. Reh
W. Reh,,
-
, Arkadiusz Węglarz (FCE / ICE)
Arkadiusz Węglarz,,
- The Institute of Civil Engineering
Publisher name (outside publisher list) SGGW
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-7583-666-0
Issue year2015
Pages110
Publication size in sheets5.5
Keywords in Polishredukcja emisji gazów
Keywords in Englishemission gas
Languagepl polski
File
Redukcja Emisji spis treści.pdf 38.93 KB
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?