Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji

Editors:

  • Izabela Sówka,
  • Kazimierz Gaj,
  • Urszula Miller

Abstract

Jakość powietrza atmosferycznego jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń gazowych lub stałych, które występują w powietrzu w ilościach większych niż normatywne. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór i fluorowodór, sadza, pył, metale ciężkie (m.in. rtęć) oraz związki organiczne, a wśród nich szczególnie szkodliwe dioksyny i furany. Ocena jakości powietrza jest dokonywana corocznie pod kątem jego zanieczyszczenia dwunastoma substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)- -pirenem. W ostatnich latach w Polsce istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych. Dotrzymanie standardów emisyjnych wymaga między innymi konsekwentnego instalowania i eksploatowania urządzeń do oczyszczania gazów, przy czym eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych, które w zakresie wprowadzania gazów do powietrza są zróżnicowane w zależności od: rodzaju działalności, procesu technologicznego lub operacji technicznej, terminu oddania instalacji do eksploatacji, terminu zakończenia jej eksploatacji lub dalszego łącznego czasu jej eksploatacji. Proponowane zaś technologie oczyszczania spalin powinny być sprawdzone, technicznie dojrzałe i stosowane na podobnych obiektach, zapewniając wysoki stopień wykorzystania łatwo dostępnego sorbentu oraz możliwość gospodarczego zagospodarowania produktu oczyszczania. Reasumując, należy stwierdzić, że ideą przewodnią programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza powinna być jego kompleksowość i integralność.

Metrics

Record ID
WUTf036cf832e5b4258a3b7737ec130e4d7
Book type
Monograph
Editor
Izabela Sówka Izabela Sówka,, Undefined Affiliation
Kazimierz Gaj Kazimierz Gaj,, Undefined Affiliation
Urszula Miller Urszula Miller,, Undefined Affiliation
Publisher (from the publisher list)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej [Wroclaw University of Science and Technology (PWr)]
Pages
150
Publication size in sheets
7.50
ISBN
978-83-7493-140-3
Issue year
2020
DOI
Go to the document by digital ID DOI:10.37190/POL-EMIS2020 Opening in a new tab
URL
http://doi.org/10.37190/POL-EMIS2020 Opening in a new tab
Language
(pl) Polish
Score (nominal)
20
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 20.0, 31-12-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUTf036cf832e5b4258a3b7737ec130e4d7/
URN
urn:pw-repo:WUTf036cf832e5b4258a3b7737ec130e4d7

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page