Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej. Wyd.4 popr

Lech Edward Czarnecki , Paweł Łukowski , Andrzej Garbacz , Bogumiła Grażyna Chmielewska , Justyna Kuziak

Abstract

Specjalnej uwadze studentów należy polecić ćwiczenie z komputerowej symulacji hydratacji cementu, będące przykładem nowej dziedziny badań - komputerowej inżynierii materiałów. Nowością jest też zastosowanie w skrypcie statystycznego opracowania wyników obliczeń chemicznych i wnioskowania w kategoriach statystycznych
Rodzaj wydawnictwa książkowegoSkrypt
Autor Lech Edward Czarnecki (WIL / IIB)
Lech Edward Czarnecki
- Instytut Inżynierii Budowlanej
, Paweł Łukowski (WIL / IIB)
Paweł Łukowski
- Instytut Inżynierii Budowlanej
, Andrzej Garbacz (WIL / IIB)
Andrzej Garbacz
- Instytut Inżynierii Budowlanej
, Bogumiła Grażyna Chmielewska (WIL / IIB)
Bogumiła Grażyna Chmielewska
- Instytut Inżynierii Budowlanej
, Justyna Kuziak (WIL / IIB)
Justyna Kuziak
- Instytut Inżynierii Budowlanej
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-7814-480-9
Rok wydania2016
Paginacja148
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych7.4
Słowa kluczowe w języku polskimhydrytacja cementu, komputerowe metody badań
Słowa kluczowe w języku angielskimcement, Computation Material Science
Językpl polski
Plik
ćwiczenia 2016.pdf 10.3 KB
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 11-03-2019, BookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*1 (2018-06-25)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót