Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym

Mieczysław Prystupa

Abstract

Książka stanowi kompendium wiedzy z metodyki wycen dla słuchaczy podyplomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu dochodowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podręcznik powinien być pomocny w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, gospodarowania nieruchomościami itp. Praca powinna zainteresować także kadrę ekonomiczną i menadżerską przedsiębiorstw; specjalistów ds. ekonomiczno-finansowych i prawnych; osoby pracujące w bankowości przy obsłudze udzielania kredytów; sędziów wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, syndyków masy upadłościowej i komorników; niektórych urzędników administracji rządowej i samorządowej (odpowiedzialnych za obrót majątkiem publicznym); adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych etc. Czytelnik w książce odnajdzie m.in.: podstawowe definicje i uwarunkowania dotyczące wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; omówienie typów i rodzajów wartości nieruchomości; funkcje i cele wycen,charakterystykę rynku nieruchomości, a także rynku przedsiębiorstw; podstawowe modele wycen nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, które wynikają z zasad teorii wartości pieniądza w czasie; omówienie zasad określania prognozy dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; zasadnicze uwarunkowania prawne wpływające na sposób określania dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości; omówienie zasad sporządzania prognoz dochodów wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej; zasady określania stóp używanych zarówno przy wycenie nieruchomości, jak i przy wycenie przedsiębiorstw; zasady wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym z dokładnym omówieniem metodyki szacowania nieruchomości; omówienie metodyki wyceny przedsiębiorstw w podejściu dochodowym.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Mieczysław Prystupa (WZ / ZFZP)
Mieczysław Prystupa
- Zakład Finansów i Zarządzania Ryzykiem
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Naukowe FREL
Miejsce wydania (adres wydawcy)Nowy Dwór Mazowiecki
ISBN978-83-64691-20-1
Rok wydania2016
Paginacja242
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych12.1
Językpl polski
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 30-05-2017, BookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?