Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce

Jan Monkiewicz , Marcin Orlicki

Abstract

Na naszych oczach dokonuje się przełom konsumencki w sferze usług finansowych, w tym w szczególności - usług ubezpieczeniowych. Nigdy dotąd instytucje finansowe nie musiały tak wiele uwagi poświęcić na staranne dopasowanie oferowanych produktów do potrzeb klientów, dokładne i zrozumiałe informowanie ich o warunkach zawieranych umów oraz wykonywanie kontraktów w sposób wolny od podejrzeń o naruszenia prawa czy konflikty interesów. Nigdy tak bardzo jak obecnie nie była potrzebna rzetelna i obiektywna wiedza o równoważeniu interesów instytucji finansowych i ich klientów. Bez niej nowe przepisy nie będą działały albo też staną się brutalnym i stosowanym bez rozmysłu instrumentem tłamszenia przedsiębiorczości i ograniczania konkurencyjności przedsiębiorców działających na polskim rynku finansowym. Publikacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Pro Motor, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Centrum Studiów Konsumenckich Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Są w niej zawarte opracowane przez znakomitych znawców przedmiotu rzetelne i aktualne analizy najistotniejszych zagadnień dotyczących relacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń i konsumentami.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Jan Monkiewicz (WZ / ZFZP)
Jan Monkiewicz
- Zakład Finansów i Zarządzania Ryzykiem
, Marcin Orlicki
Marcin Orlicki
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Poltext
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-7561-587-6
Rok wydania2015
Paginacja248
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych12.4
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (1)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?