Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Redaktorzy:

  • Jerzy Woźnicki

Streszczenie

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyli w dniu 7 czerwca 1997 r. rektorzy reprezentujący polskie uczelnie posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach umocowanych w Statucie konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencje zrzeszające uczelnie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzyszonej. Obecnie KRASP tworzy 108 uczelni akademickich reprezentowanych przez rektorów, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto dziewięć szkół wyższych ma status uczelni stowarzyszonych. Konferencja wyróżnia się swym dorobkiem programowym, dotyczącym rozwoju szkolnictwa wyższego, a w tym strategią z 2009 r., ustawą z 2005 r., programem z 2015 r. oraz monografiami na temat ustawy z 2018 r., włączając w to niniejszą książkę. Fundacja Rektorów Polskich (FRP) została ustanowiona 7 czerwca 2001 r. przez 80 rektorów uczelni członkowskich Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do grona założycieli Fundacji należą rektorzy najbardziej renomowanych polskich uczelni. Wśród założycieli znaleźli się rektorzy członkowskich akademickich uczelni niepublicznych. Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2002 r. Głównym celem FRP, utworzonej w formule organizacji pozarządowej w następstwie obywatelskiej inicjatywy rektorów, jest działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, a w tym wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej państwa. Od 2003 r. współpracuje z założonym wspólnie z Konferencją Uczelni Niepublicznych Instytutem Społeczeństwa Wiedzy (ISW) o statusie fundacji. Obie fundacje, będąc organizacjami pożytku publicznego, ustanowiły wspólnie think-tank FRP-ISW, który uzyskał status uznanego i rozpoznawalnego w świecie centrum badań nad szkolnictwem wyższym i nauką.

Identyfikator pozycji
WUTd3478186ea204a32b8861bcd59eba9fa
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Redaktor
Wydawca (w tym z wykazu wydawców MNiSW)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (NCU Press) [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]
Miejsce wydania (adres wydawcy)
Warszawa-Toruń
Wydanie
1
Paginacja
258
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
12,90
ISBN
978-83-231-4394-9
Rok wydania
2020
URL
https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5312/identyfikacja-i-uzasadnienie-kierunkow-regulacji-o-kluczowym-znaczeniu-w-ustawie-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce Otwiera się w nowej karcie
Język
(pl) polski
Punktacja ministerialna (całkowita)
40
Oznaczenie korekty punktacji
Zwiększenie punktacji (co najmniej jeden autor (N) deklaruje dziedzinę nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych)
Źródło punktacji
publisherList
Punktacja
Punktacja MNiSW = 40.0, 10-11-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUTd3478186ea204a32b8861bcd59eba9fa/
URN
urn:pw-repo:WUTd3478186ea204a32b8861bcd59eba9fa

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or PerishOtwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek